Memur Suçları - Cihat ÇETİNKAYA

Önemli ve Özel Açıklama

1989 Yılında Maliye ve Gümrük Bakanlığınca Hizmete Özel Basım ve Dağıtımı Yapılan “ Memur Suçları “ Kitabı;

( * ) 1.) 01.03.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza kanunu ( Daha sonra yapılmış değişikliklerle birlikte)

( ** ) 2.) 04.02.1913 Tarihli “ Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat “

( *** ) 3.) Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat’a Tabi Memurlar Hakkında Uygulanmak üzere 15.05.1930 Tarihli “ Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair 1609 Sayılı Kanun “

4.) 07.01.1932 Tarih ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 58. Maddesine göre Kaçakçılık Fiilleri Hakkında Uygulanacak “ 3005 Sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Hakkında Kanun “

5.) 07.01.1932 “ Gümrük Memurlarından Vazife-i Memuresini Suiistimal Edenlerle Vazife veya Mesleklerinde Kendilerinden İstifade Edilmeyenler Hakkında Yapılacak Muameleye Dair Kanun “

6.) 06.10.1981 Tarih ve 2531 Sayılı “ Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacağı İşler Hakkında Kanun “

( *** ) 7.) 09.08.1983 Tarih ve 2871 Sayılı “ Kamu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirimi Kanunu. ( Bu Kanun ile 10 Haziran 1949 Tarih ve 5440 Sayılı “ Memur ve Hizmetlilerden Mal Beyannamesi Alınması Hakkında Kanun “ ile 29 Mayıs 1942 Tarih ve 4237 Sayılı Fevkalade Hallerde Haksız Olarak Mal İktisap Edenler Hakkında Kanun “ yürürlükten kaldırılmıştı ).

Esas alınarak yazılmıştır.

( * ) . 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 Sayılı Kanunla Tamamen Kaldırılmıştır.

. 26.09.2004 Tarih ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 12.10.2004 Tarihli Resmi Gazetede ( 25611 ) Yayınlanmış ve Kanunun üç maddesi dışında ( 181, 182, 184 ) ki tüm maddeleri 01.01.2005 Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir.

( ** ) 02.12.1999 Tarih ve 4483 Sayılı “ Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun “ ile; 04.02.1913 Tarihli “ Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat “ Yürürlükten Kaldırılmıştır.

( *** ) 19.04.1990 Tarih ve 3628 Sayılı “ Mal Bildiriminde Bulunması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu “ ile; 09.08.1983 Tarih ve 2871 Sayılı “ Kamu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirimi Kanunu” ve 15.05.1930 Tarih ve 1609 Sayılı “ Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanunlar” Yürürlükten Kaldırılmıştır.

Artık mevcudiyeti kalmayan, ancak sahaflardan temin edilebilen “ Memur Suçları “ Kitabındaki görüş, mütalaa ve açıklamalar, yürürlükteki mevzuat ve hukuk uygulamalarının karşılaştırılması ile değerlendirilmesinde referans olarak kullanılabilir.

İlgililerin Bilgisine Sunulur.
Cihat ÇETİNKAYA

Bizimle İletişime Geçin

Üstadım Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. olarak vermiş olduğumuz hizmetler hakkında detaylı bilgi alabilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişime Geçin