Tasdik Hizmetleri

Şirketimizin tecrübeli ve yetişmiş uzman kadrosuyla, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında, kurumların belge ve kayıtlarını yasaların öngördüğü yetki ve sorumluluklar çerçevesinde incelemektedir. Vergisel risk doğurabilecek durumlar yönetime düzenli olarak raporlanmakta, bu raporlar doğrultusunda cari dönemde yapılacak hatalı işlemlerin zamanında düzeltilmesi ve yasal düzenlemelere uygunluğu sağlanmaktadır. Şirketler herhangi bir incelemeye karşı korunarak, önceden yapılan denetimlerle mevzuat uyumları maksimum düzeyde sağlanmaya çalışılmakta, olumsuz durumların yaşanması engellenmekte ve vergisel açıdan sağlıklı bir muhasebenin ve vergilendirmenin olması sağlanmaktadır.

Tam Tasdik Hizmetleri

Gelir ve Kurumlar Vergisi Mevzuatına Göre;

 1. Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi,
 2. Geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü,
 3. Tam Tasdik Raporu'nun düzenlenmesi,
 4. Kurumlar vergisi beyannamesinin ve eklerinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi ile bilanço ve gelir tablosu dip notlarının çıkartılması,
 5. Yapılan ara denetimlerle zaman zaman yönetimlere rapor sunulması.
 6. Denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi,

Diğer Tasdik Hizmetleri

 1. K.D.V. İadesi Tasdik Hizmetleri,
 2. TÜBİTAK - TEYDEB YMM Proje harcamaları değerlendirme ve tasdiki,
 3. SGK Asgari İşçilik İncelemelerinde yeterli işçiliğin tespiti,
 4. İhale Makamlarına sunulmak üzere hazırlanan mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti raporları
 5. Dernek ve Vakıfların Muafiyet İncelemeleri ile hesaplarının tasdiki,
 6. Sermayenin Ödendiğinin Tespiti,
 7. Sermayeye ilave edilecek ortak alacaklarının tespiti,
 8. Teşvik, İndirim, istisna ve muafiyetlere ilişkin tasdik hizmetleri,
 9. Dağıtılmayan geçmiş yıllar karlarının tespiti,
 10. Enflasyon düzeltmesinde öz sermaye kalemlerine ait olumlu farkların sermayeye ilavesi veya fon olarak ayrılmasına ilişkin tasdik raporu,
 11. 3568 sayılı yasa ve Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik kapsamına alınan ve / veya alınacak diğer işlemler.
 12. Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri,
 13. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu Kapsamında Üretim Tasdik Raporu,

Bizimle İletişime Geçin

Üstadım Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. olarak vermiş olduğumuz hizmetler hakkında detaylı bilgi alabilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişime Geçin