Danışman

Dr. Neslihan ÇETİNKAYA

Kitaplar:

  • Çetinkaya N, Açıkgöz T, Kılıç G, Umut E. Covid 19 Sürecİnİn Gida, İçecek Ve Tütün Sektöründekİ İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ. In:Prof. Dr. Nalan Akdoğan, Prof. Dr. Deniz Umut Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Çetinkaya editors. Covid-19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Ankara: Gazi Kitabevi; 2021. p.645-680.
  • Akdoğan N, Doğan DU, Çetinkaya N. Neslihan Çetinkaya, Deniz Umut Doğan, Nalan Akdoğan editors. Covid-19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Ankara: Gazi Kitabevi; 2021
  • Akdoğan N, Doğan DU, Çetinkaya N. COVID-19 SALGINININ SEKTÖRLERE ETKİSİNE İLİŞKİN BULGULARIN TOPLU OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. In:Prof. Dr. Nalan Akdoğan, Prof.Dr. Deniz Umut Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Çetinkaya editors. Covid-19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Ankara: Gazi Kitabevi; 2021. p.1285-1370.
  • Çetinkaya N. KOBİ'ler için Uluslararası Finansal Raporlama Standardı ve Türkiye Uygulaması. Ankara: C&Ç Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Yayınları; 2010

Makaleler:

  • Çetinkaya N. VERGİ AFFI UYGULAMALARININ FİNANSAL TABLOLARIN GERÇEĞE UYGUN SUNULABİLMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Muhasebe ve Denetime Bakış, 2021; 20(62):207-222.
  • Akdoğan N, Çetinkaya N. Risk Odaklı Denetimde Denetim Kanıtının Kalitesinin Önemi ve Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2017; 19(1):109-133. ( EBSCOhost )
  • Çetinkaya N. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Değerlemesinde Gerçeğe Uygun Değer Tespiti ve Türkiye'deki Uygulamaların Değerlendirilmesi. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 2017; (4):69-83. ( copernicus )
  • Akdoğan N, Çetinkaya N. Türkiye'de Bulunan Büyükşehir Belediyeleri'nin Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Açısından İncelenmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2016; 18(1):897-915. ( EBSCOhost )

Bildiriler:

  • Uysal B, Yıldız E, Karacaer Ulusoy M, Çetinkaya N. Is Oil Price Decline Cure for Turkey?s Current Account Deficit?. 5th Multinational Energy and Value Conference: İstanbul; 07/05/2015 - 09/05/2015

Bizimle İletişime Geçin

Üstadım Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. olarak vermiş olduğumuz hizmetler hakkında detaylı bilgi alabilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişime Geçin